Jsme občanské sdružení zabývající se animací, filmem a výtvarným uměním. Pořádáme výstavy svých členů i našich přátel, vytváříme krátké filmy a videoklipy, spolupracujeme s ostatními tvůtci – známými i zatím neznámými. Začali jsme jako skupina přátel z oboru klasické animace ve Zlíně, v Praze jsme našli další spřízněné duše a společně tu přispíváme ke kulturnímu dění.

We area civic association dealing in animation, film and art. We organize exhibition of art, we make short films and video clips and cooperate with other creators – famous and aspiring. We started as a groupof friends in the area of classic animation in Zlín and in Prague we have found people with a similar creative attitude and we do our best to contribute to current cultural events.

Cílem Sdružení je:

1. sdružování osob se zájmy a cíli korespondujícími s charakterem Sdružení, a to za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků formou diskuzí, workshopů a seminářů;
2. celospolečenské zvyšování povědomí o současných způsobech, formách a podobách animovaného filmu;
3. zajišťování a podpora vzdělávání v oblasti výtvarného umění, filmu a nových médií;
4. pořádání vzdělávacích akcí pro širší veřejnost – dílny a semináře pro děti i dospělé se zaměřením zejména na celkové rozšíření filmové gramotnosti, na klasický animovaný film, na filmovou postprodukci, na jednotlivé techniky i širší souvislosti výtvarného umění, výstavy, filmové projekce, audiovizuální performance a koncerty;
5. pořádání seminářů a specializovaných přednášek pro výtvarníky a audiovizuální tvůrce;
6. vytváření tvůrčího a technického zázemí pro uměleckou činnost členů Sdružení, především činnost výtvarnou (malba, grafika, prostorová tvorba) a činnost multimediální (krátké filmy, animace, projekce k hudebním vystoupením);
7. příprava a realizace experimentálních filmových a multimediálních projektů kladoucích důraz na propojení různorodých uměleckých oborů, na získávání nových praktických poznatků, na vzájemné vzdělávání a výměnu zkušeností.