CIRKUS – comic book collection #1

Skills: Books & others

Sborník komiksu vznikl jako společná akce sdružení Got Neighbours, nakladatelství K:\>books a jednotlivých autorů. Kniha je samizdatovým družstevním sborníkem, který byl vytištěn sítotiskovou technikou. Tématem sborníku je cirkus.

This comic collection was created as a common activity of Got Neighbours association, K:\>books publishing and various authors. The book is a self-published co-op collection, made with a screen printing techniques. The main theme of the collection is circus.

úvodní text: Ondřej Cihlář

autoři jednotlivých komiksů:
Martin Adam
Aneta Bendáková
Lenka Černotová
Pavla Dudová
Tomáš Hájek
Tomáš Holub
Lada Jílková
Jana Julínková
David Kalika (Kakalík)
Josefína Klimentová
Adéla Kostkanová
Lenka Kubelová
Veronika Nemejovská
Nikolas Petrlík
Zdenka Převrátilová
Marek Rubec
Lucie Rubínová
Barbora Šimonová
Zdeňka Urbanová
Jakub Valenta
Milan Valeš

typografická úprava K:\>books\viktorvejvoda
tisk Miroslav Bražina
1. vydání
96 stran
250 výtisků
2013 Praha
100 Kč doporučená cena